Pavel Žďárek - Texty písní

Texty písní

Říše lebek

Říše lebek

ŘÍŠE LEBEK

Akordy: Ami, F, G, C

Na rozcestí bílý kříž z kamene je vytesán,
pod ním dívka věčně spí.
Z toho místa, pokud vím, obě cesty vedou dál
do divného království.

ref: Říše lebek, Říše lebek,
země, která v sobě skrývá tajemství.
Říše lebek, Říše lebek,
divné jméno pro podivné království.

Pokud se tou cestou dáš, padne na tvou duši stín
a těžká víčka budeš mít.
Slunce zmizí z oblohy, obzor zahalí ti dým
i vodu z louží budeš pít.

ref: Říše lebek...

Možná jezdce spatříš tam, který koně bude štvát,
tvář svou v plášti ukrytou.
Když tě míjí, tak sklop zrak, v jeho očích plane zášť,
musí konat službu zlou.

ref: Říše lebek...

U konce pak cesty své zámek bílý uvidíš,
jež na hoře lebek ční.
Uvnitř zdí jež z kostí jsou, zdejší král má svoji skrýš,
jeho oči věčně bdí.

ref: Říše lebek...

Obrať se a vrať se tam, kde je kámen hraniční,
na rozcestí, co je kříž.
Setři slzy, polož květ, tam, kde dívka mladá spí,
její vzdech snad uslyšíš.