Pavel Žďárek - Texty písní

Texty písní

Balada o Talismanu

Za chyby se platí

BALADA O TALISMANU

Akordy: Ami, Dmi, G, C, E, A, F

Sasir, mocný kouzelník, talisman má
a sílu prokletou v něm ukrývá.
Je třeba zničit ho rukou silnou,
Kiki a její přátelé do těch míst jdou.

Sasir, mocný kouzelník, moc sluhů má,
labyrint magický je ukrývá.
Na konci v místnosti talisman spí
a jeho moc čerpá kouzelník zlý.

I Lúhin s Kikinou zničit ho jde,
mnoho z jejich přátel smrt tam najde.
Mitril a Fabio též s nimi jdou
i další, co mečem, kouzly vládnou.

Lúhin a Kikina, smích na tváři,
však srdce obou z nich zle se tváří.
Na Sarbon vzpomínka, na hloupý soud,
nemůže jenom tak náhle odplout.

ref: Labyrint v podzemí plný je zrady,
každý, kdo v dobru jde, neví si rady.
Smrt všude jen čeká, krví se zalyká,
proč tohle poselství, proč tenhle cíl.

Tak v labyrint vkročí statečný kroll
a za ním ostatní pomalu jdou.
A náhle podlaha se otvírá,
kroll v lávě ohnivé smrt objímá.

Dál první Fabio odteďka jde,
je zloděj zkušený, snad past najde.
Tak kráčí pomalu, kroky buší,
překážku šestnáctou aň netuší.

Honar je bojovník, co kouzlit zná,
vedoucí místo on v družině má.
Na poušti falešné hádka byla,
vzpomínka na Sarbon zvítězila.

Kočka věrný přítel Kiki byla,
však nástraha komplexu ji zabila.
A Kiki nemrtvou z ní dělat chce,
však Lúhin vládcovsky vykřiknul ne!

ref: Labyrint...

Při hádce jen Mitril Kiki chápe,
zbytek družiny na ni se sápe.
Honar poslal Kiki, aby šla vpřed,
nejsi nejmocnější, poslouchat hleď.

Mitril pak vzdorovat také přestal,
Lúhin, jeho mistr, by ho ztrestal.
Družina odchází po cestě pryč,
Kiki tam nechali, tak si jen křič.

Vědomí ji vzali, nechali tam,
ne, nemáš přátele, pořád jsi sám.
Pomoc však vždy přišla, přijde i teď,
Gorm je u Sasira, družino hleď.

Gorm žádá Sasira pomoct s pomstou,
dobráci v podzemí zatím dál jdou.
Sasir jen usmál se a ruku vztáh,
Gorma teď potkáte, jen překročte práh.

ref: Labyrint...

Kiki se probrala, za nimi jde,
navrch se usmívá, pomstít se chce.
Za trest první má jít, jak jen chcete,
však všichni na konec nedojdete.

Fabio typicky zažertovat,
měl smůlu, že vedle Kikiny stál.
Zelené blesky pak tělo svíjí,
hobit málem zemřel v tuto chvíli.

Další trest Honar pro ni vymyslel,
sama vešla, kam nikdo nevešel.
S hrůzami temnoty souboj svedla,
porazila je, dobře si vedla.

Tak kráčí pomalu k tomu místu,
kde Gorm na ně přichystal svou vlastní mstu.
Dveře otevřela první Kikina,
místnost plnou lávy jen lávka přetíná.

ref: Labyrint...

Gorm kouzlem chráněný uprostřed stál,
jeho hlas bojový sestru zavolal.
Kikina k němu hned vykročila,
však své dívčí tělo v lávě smočila.

Lávka byla úzká, Kiki padá,
a všem tam zdá se, že padla mladá.
Do ticha Gorm svým mečem zatočil,
než se Honar nadál, zaútočil.

Honar, ale přeci silnější je,
Sasir Gorma zpět teleportuje.
A znova na lávku, bez zranění,
Mitril teď sám začal útočení.

Snaží si barbara podrobit sám,
i když Gorm brání se, je překonán.
Sasir ho k sobě kozlem přivolal,
dál do jeho služeb Gorm život dal.

ref: Labyrint...

Po mnohých útrapách, po mnoha dnech,
po mnoha bojích a po zlých snech,
zničili talisman, zlo ranili,
a k vlastním druhům se navrátili.

Sasirova moc přece oslabena,
není ještě zdaleka zlomena.
Dobytím města, kde Honar velí,
jistě se ta rána hned zacelí.

Gorm zatím od Sasira uprchnul zpět,
do rodné vesnice, kde žil řadu let.
Snad jednou bude moct všem se pomstít,
teď ale Libur nesmí dlouho žít.

Kiki ta jiném světě vstala
z mělčiny, do které se dostala.
A město s Lúhinem se teď brání,
útok dnes začíná za svítání.

ref: Labyrint... (2x)