Pavel Žďárek - Texty písní

Texty písní

Song mrtvého robota

Svět je zlo

SONG MRTVÉHO ROBOTA

Akordy: C, Ami, F, G

Stín stromů zakryl rudé slunce,
mraky zašeptaly slova o ničem.
Na zemi leží zlaté mince,
vedle nich robot celý poničen.

Dřív pracoval sám tiše v lomu,
jeho hruď světlo odráží.
Práce končí zvukem zvonů
a on do hrobu odchází.

ref: Proč neptáte se, co on cítí,
proč neptáte se, jak je mu.
On měl rád strašně vůni kvítí,
pak v komoře s září,
on s kamennou tváří,
když vedro ho vaří,
ta práce se daří,
tak s tou mrtvou tváří
on zahynul, on zahynul.

Tam v prachu leží jeho tělo
a písek na něj uléhá.
A nikdo neví, co se dělo,
čas stále vpřed ubíhá.

To tělo nemělo tu ležet,
to jenom někdo jinak rozhodnul.
Výroba bude dále běžet,
tak proč ten robot vlastně zahynul.

ref: Proč neptáte se...