Pavel Žďárek - Texty písní

Texty písní

Zplozenec pekla

Svět je zlo

ZPLOZENEC PEKLA

Akordy: Emi, A, D, F

Malé dítě sedí na verandě,
v ruce drží malou krychličku.
Po nebi temné mraky plynou
a déšť se strhne za chviličku.

Když krychličku otevře k ránu,
pak blesk prolítne oblohou.
To dítě otevřelo bránu,
lidé spasit svět nemohou.

Tou bránou k nám přichází síla,
ta rozkoš pekel přináší.
Je horší než noční můra
a její křik tě provází.

Volají: kůže

Pak řetězy vylétnou ze stěn,
do masa se zaseknou.
Uslyšíš smích mrtvých hyen,
bolesti tě ovládnou.

Muž s hřebíky v hlavě přichází
se svým zlým služebnictvem.
Teď dostáváš se do nesnází,
peklo je spravedlivé.

Volají: kůže

Malé dítě sedí na verandě,
v ruce drží malou krychličku.
Krychlička v slunci se třpytí,
složilo ji za chviličku.